+420 777 916 276 

Jan veselý

o mně

„Jsem rodinný typ, mám to rád...“ (Pokáč)

Pracuji jako školitel, supervizor, kouč, dramaterapeut, konzultant, poradce a tvůrce zážitkových preventivních programů pro žáky, učitele a rodiče, lektor teambuidingových aktivit a zážitkové pedagogiky, producent výchovně – vzdělávacích dokumentárních filmů s preventivní a sociální tematikou.

Mám pětadvacetiletou praxi v pomáhajících profesích s přímou klientskou prací i s řízením sociální práce v neziskovém sektoru. Poskytuji odborné sociální poradenství pro děti a mladistvé v oblasti závislostního chování, motivace a krizové intervence. Působím jako lektor vzdělávacích a výcvikových programů pro laickou i odbornou veřejnost v oblasti práce s motivací, krizí, dramaterapie, poradenství v sociální práci, tvorby zážitkových preventivních programů a v problematice závislostí.

Poskytuji poradenskou a analytickou činnost v oblasti vědecké a klinické adiktologie. Jsem externím pedagogem Ústavu speciálně-pedagogických studií Pedagogické fakulty UP Olomouc, certifikátorem pro odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek, MŠMT ČR, jsem členem AK MPSV pro oblast vzdělávání v oblasti sociálních služeb. 15 let jsem působil jako vedoucí Centra prevence Společnosti Podané ruce a metodicky jsem ho vedl.

Vystudoval jsem DF JAMU Brno – obor dramatická výchova, UK Bratislava – obor pedagogika. Aktivně se pohybuji v oblasti divadla a dramaterapie. Je jedním ze zakladatelů profesní Asociace Dramaterapeutů ČR, Praha. Absolvent dlouhodobých výcviků Dramaterapie – George Ball (FR), Sue Jennings (ANG), Fay Prendergast (IT), Michael Reissman (USA) - a dlouhodobého výcviku Na řešení zaměřená supervize a koučování (DALET).
Jsem člověk s hlubokými rodinnými hodnotami. Vážím si společnosti blízkých a nalézám v nich životních radostí.  Vlastní chyby beru jako přirozenou součást mého života. S pokorou se je snažím vnímat jako cenné učící lekce.

Jsem odvážný a otevřený vůči aktuálním výzvám. Vzrušující jsou pro mě nové zkušenosti a dobrodružství ve vztazích a cestování, které mi otevírají další perspektivy a rozšiřují mé chápání světa. 
Moje záliby - grilování, dramaterapie, cestování a smysl pro humor - se odráží v mém radostném, tvořivém a prožitkovém přístupu k životu :).