+420 777 916 276 

Mgr. Jan Veselý, PhD.

supervize koučink poradenství vzdělávání

služby

poradenství

 • Poskytuji poradenství pro děti, mladistvé a dospělé v oblasti závislostního chování, látkového i nelátkového charakteru

 • S klienty pracuji soustavně a v případě potřeby dlouhodobě

 • Cílem je snížení nebo úplné distancování jedince od užívání návykových látek nebo jiného druhu závislostního chování

 • Konzultace probíhají ambulantní nebo distanční formou

 • Klient může docházet sám nebo s rodiči či členy rodiny

Služby

Supervize a koučink

Nabízím supervize pracovníkům v pomáhajících profesích, až už se jedná o sociální pracovníky,

pedagogy, duchovní, terapeuty, lékaře nebo právníky. Jedná se o odbornou službu, kdy nabízím
pomoc lidem, kteří pomáhají ostatním. Prioritou pro mě je, aby supervize byla pro vás a vaše klienty
užitečná. Pracuji s kreativními přístupy, které vedou k růžným pohledům na situaci a k hledání nových
řešení. Smyslem je, aby supervidovaní se cítili ve své práci bezpečně a příjemně, jak s klienty, tak
s kolegy v týmu.

Nabízím individuální i skupinovou supervizi. 

Individuální supervize

 • Konzultace s jedním pracovníkem v bezpečném prostoru, kde může hovořit o svých profesních záležitostech, které jsou pro ni/něho obtížné zveřejňovat před celým týmem

 • Smyslem je dojít ke konkrétnímu a praktickému výstupu při dodržení zásad mlčenlivosti

 • Individuální supervizi je možné domluvit i online

 • Konzultace trvá 60 minut


týmová supervize

 • Setkání s týmem spolupracovníků, které se zaměřuje na fungování týmu a práci na společných cílech

 • Týmovou supervizi doporučuji v rozsahu 3 hodin

Koučink

 • "Koučování je umění vyvolat oheň, nikoli naplnit nádobu.“                                             

 -     Michelangelo

 • Nabízím koučování, které je založené na bezpečí v průběhu procesu a vzájemné důvěře, ve které podporuji, povzbuzuji a provádím klienta k dosažení jeho cílů, rozvoji jeho dovedností a potenciálu a zlepšení jeho výkonu

 • Zaměřuji se na koučování převážně v těchto oblastech života: osobní rozvoj, profesní růst, vzdělávání a politické aktivityPropagační a edukativní videa

 • Chceš dát vědět o realizovaném projektu nebo o svých službách, které poskytuješ? Máš myšlenku achceš ji atraktivní formou předat jiným skrze video na webu nebo sociální sítě?

 • S týmem dobře sehraných spolupracovníků (scénárista, kameraman, osvětlovač) jsme schopnírealizovat přání klienta

 • Nabízíme natočení reklamy a promo videa pro účely online propagace

rezervační formulář

Toto je popis formuláře. Chceš-li jej upravit, klikni a napiš text nebo jej nahraď vlastním obsahem
Vaše jméno E-mail Služba, o kterou máte zájem Prostor pro další infromace Odeslat

rezervace

Objednat na jakoukoliv službu se můžete pomocí rezervačního formuláře, případně i prostřednictvím emailu a telefonu. Prosím vždy uveďte, o jakou službu máte zájem

Lazaretní 11, Brno - Židenice 

+420 777 916 276 

veselymmmh@gmail.com

Otevírací doba dle objednání 


ceník

Zde uvádím kompletní ceník platný od dubna 2023. Některé služby jsou naceněny až po vzájemné dohodě, dle rozsahu a náročnosti služby a také podle počtu zúčastněných osob. 
Služba
Co je v ceně
Cena
Poradenství
 • Motivace klienta, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností a kompetencí, hledání zdrojů, vedoucích k rozvoji pozitivních, silných stránek, nácvik či simulace krizových situací klienta

 • Konzultace probíhají osobně nebo v online podobě

 • Cena je uvedena za 60 minut poradenství

1 000 Kč

rezervace 
Individuální supervize
 • Smyslem je dojít ke konkrétnímu a praktickému výstupu při dodržení zásad mlčenlivosti

 • Individuální supervizi je možné domluvit i online

 • Cena je uvedena za 60 minut

1 200 Kč

rezervace 
Koučink
 •  Během koučovacího procesu poskytuji klientovi podporu prostřednictvím konstruktivních rozhovorů, stanovení cílů, kladení otázek a poskytování zpětné vazby

 • Nabízím také prvky dramaterapeutického přístupu práce. Koučování je tak více interaktivní a inspirující 

 • Konzultace probíhají osobně nebo v online podobě

 • Cena je uvedena za 60 minut koučinku

2 000 Kč

rezervace 
Lektorská činnost
 •  Nabízím na vyžádání vzdělávací kurzy v oblasti dramaterapie, zážitkové pedagogiky, práce s motivací, krizové intervence, v oblasti závislostního chování 

 • Konání kurzu probíhá po domluvě s klientem

 • Cena uvedena za 60 minut

1 000 Kč

rezervace